Áno Nie

Ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi pracujeme v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov. Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru), sú zabezpečené proti zneužitiu a nebudú použité na žiadne komerčné účely nesúvisiace s www.hbdeadsea.sk. Všetci naši pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.