Áno Nie

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Za nežiaduci alebo nedostatočný účinok výrobkov Health & Beauty zodpovedá výrobca a nie je dôvodom pre reklamáciu. V prípade vyskytnutia nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných ťažkostí nás prosím kontaktujte písomne na našu adresu alebo na e-mail. Vaše informácie budú postúpené výrobcovi.

Záručná doba na poskytovaný tovar je vyznačená na obale. V prípade, že od nás obdržíte tovar s dátumom spotreby kratším ako 6 mesiacov, bezodkladne nás kontaktujte písomne na našu adresu alebo e-mail. Do troch dní vám odošleme nový tovar alebo Vám vrátime peniaze.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok na reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu
amn s.r.o., Piaristická 2, 94901 Nitra alebo na e-mail objednavky@hbdeadsea.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA) a to bez zbytočného odkladu.
Popis reklamácie musí obsahovať označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, kontaktné údaje. Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru a doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybný tovar, vrátane jeho príslušenstva.

O spôsobe vybavenia Vašej reklamácie Vás budeme informovať do 15 dní od jej doručenia.